SRI web mali       slika sah meni mala       zavod logo FB mali         kegljanje slika        PRIZNANJA

Posredovanje poročil o izvajanju LPŠ 2017: Opozorilo in navodila

1.OPOZORILO IZVAJALCEM LPŠ 2017

V postopku javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini Škofja Loka za leto 2017 ste bili na osnovi oddane vloge izbrani kot eden od izvajalcev LPŠ 2017. S sklepom o izbiri ste bilo obveščeni, katere od prijavljenih športnih programov in v kolikšni meri vam bo občina sofinancirala v letu 2017

S podpisom pogodbe o sofinanciranju LPŠ v občini Škofja Loka za leto 2017 ste se zavezali, da boste redno dostavljali zahtevana poročila o izvršeni vadbi. Na spletni strani Zavoda za šport je objavljen obrazec za poročanje (excelov dokument), ki bi ga morali za prvo polovico leta 2017 oddati najkasneje do 15.07.2017!

V kolikor poročila o izvedbi programov/področij športa za prvo polovica leta (obdobje: januar – junij 2017) ne boste oddali najkasneje do 15.09.2017, bomo primorani postopati v skladu s pogodbo (5. člen, 1. odstavek), kar pomeni, da bomo:

  • ustavili vsa denarna nakazila in/ali,
  • ustavili denarna nakazila in zahtevali vračilo sredstev.

Posebej opozarjamo vse izvajalce LPŠ 2017 na določilo pogodbe (5. člen 4. odstavek), ki izrecno navaja, da izvajalec, ki krši določila pogodbe (neporočanje o izvedbi programov/področij športa po LPŠ 2017 pa je takšna kršitev) in je to nesporno ugotovljeno, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem razpisu za sofinanciranje LPŠ v občini Škofja Loka (v letu 2018).

            CELOTEN DOPIS - pdf

 

 

Zavod za šport Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1123050

DŠ: SI73023558

T: (04) 515 70 70oks        logo zavod clanki        logo fundacija

Športna zveza Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1132849

DŠ: 53780779

T: (04) 515 70 71