SRI2017 web mala       17b 1       zavod logo FB mali         kegljanje slika        PRIZNANJA

Poročanje o izvedenih delih na javnih športnih objektih v letu 2017

Spoštovani

V skladu z vsakoletno prakso ste prejemniki sredstev za sofinanciranje LPŠ v občini Škofja Loka za leto 2017 za področje sofinanciranja investicijskega vzdrževanja športnih objektov dolžni poročati o namenski porabi sredstev Zavodu za šport Škofja Loka.

Poročilo je potrebno oddati do 15.12. 2017 v pisni obliki na naslov Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka.

V skladu z javnim razpisom in prijavo, je potrebno navesti podatke o finančni konstrukciji za izvedena in odobrena dela iz 4. člena pogodbe in predložiti fotokopije računov.

Obrazec za poročilo dobite na povezavi:

' Dokumenti ' / ' obrazci ' / ' 6. Poročilo o investicijskih vlaganjih v športne objete '

Lep pozdrav

Igor Draksler

direktor Zavoda za šport Šk.Loka

 

 

 

Zavod za šport Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1123050

DŠ: SI73023558

T: (04) 515 70 70oks        logo zavod clanki        logo fundacija

Športna zveza Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1132849

DŠ: 53780779

T: (04) 515 70 71