SRI web mali       slika sah meni mala       zavod logo FB mali         kegljanje slika        PRIZNANJA

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev plaket in svečanih listin

Na podlagi Pravilnika za podeljevanje priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za šport Škofja Loka in Športne zveze Škofja Loka (Svet zavoda 22.10.2001 in IO ŠZ 15.11.2001) objavlja

Zavod za šport Škofja Loka

 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA

PODELITEV PLAKET IN SVEČANIH LISTIN

ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE OBČINE ŠKOFJA LOKA V LETU 2017

 

  1. Zavod za šport Škofja Loka (ZŠ) in Športna zveza Škofja Loka (ŠZ) podeljujeta PLAKETE in SVEČANE LISTINE za

-          dosežene vrhunske rezultate športnikov v letu 2017 in

-          za posebne dosežke športnikov, trenerjev in športnih delavcev na področju športa, ki so pomembno prispevali k razvoju in uveljavitvi športa, razvoju osebnosti športnikov, dviganju kakovost življenja občanov in ugledu Občine Škofja Loka, ZŠ in ŠZ.

  1. Plakete in svečane listine ZŠ in ŠZ se podeljujejo posameznikom – občanom Škofje Loke, skupinam športnikov, ekipam in športnim društvom, ki so člani ŠZ za dosežene rezultate v športu ali za dolgoletno uspešno delo v športnih organizacijah.
  2. Predlagatelji so lahko športna društva, klubi, organi ŠZ in ZŠ, skupine in posamezni občani, ki predložijo izpolnjen obrazec »Predlog za podelitev plaket in svečanih listin«, ki ga dobite na spletnih straneh :

www.zsport-skloka.si     ( pot : dokumenti / obrazci / 2. )

  1. Rok za prijavo je 30. december 2017 na naslov : Zavod za šport, Podlubnik 1/c, 4220 Škofja Loka s pripisom: » Priznanja 2017 «.
  2. Prispele predloge na razpis bo na podlagi pravilnika ZŠ in ŠZ pregledal Odbor za priznanja in po pregledu dal v potrditev svetu ZŠ in izvršnemu odboru ŠZ.
  3. Predlagatelji bodo o izboru obveščeni in tako kot dobitniki vabljeni na svečano podelitev v prvih mesecih leta 2018.

 

ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA                                                                         ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA

predsednik sveta ZŠ, Marko Primožič                                                                      predsednik ŠZ, Blaž Pipp

 

 

Zavod za šport Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1123050

DŠ: SI73023558

T: (04) 515 70 70oks        logo zavod clanki        logo fundacija

Športna zveza Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1132849

DŠ: 53780779

T: (04) 515 70 71