SRI web mali       slika sah meni mala       zavod logo FB mali         kegljanje slika        PRIZNANJA

Poročanje o izvedenih programih v letu 2017

Zavod za šport Škofja Loka
Podlubnik1c
4220 Škofja Loka

7. 3. 2018

Klubom in društvom
Prejemnikom sredstev sofinanciranja letnega programa športa v občini Škofja Loka (LPŠ) v letu 2017

POROČANJE O IZVEDENIH PROGRAMIH V LETU 2017

V pogodi o sofinanciranju LPŠ v občini Škofja Loka v letu (4. člen; 3. odst.) se vsak izvajalec LPŠ zavezuje, "da bo redno dostavljal zahtevana poročila o izvršeni vadbi."
Da bo poročanje čim bolj enostavno in poenoteno, smo v Zavodu za šport pripravili dva obrazca za spremljanje izvajanja LPŠ :
- excelov obrazec »Obrazec za poročanje« in
- wordov obrazec »Vsebinsko poročilo«

Vsebinsko poročilo boste izpolnili najkasneje do 31. 3. 2018.

Letno vsebinsko poročilo je lahko tudi takšno, kot ga sami pripravljate ob zaključku leta za vaše odbore oz. skupščine. Obrazec je namenjen tistim, ki tega ne počnejo.                                            

Vsebinsko poročilo in kopijo finančnega poročila, ki ga oddate na AJPES, morate oddati v pisni obliki na naslov Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka.
Zavod za šport bo tako lahko vsa poročila v skladu z zakonom o ravnanju z arhivskih gradivom predal Zgodovinskemu arhivu.

Oba obrazca iz internetnih strani www.zsport-skloka.si shranite na svoj disk in izpolnite po navodilih:
- excelov obrazec: izpolnite zavihke za prvo polovico leta (obdobje januar - junij) in obrazec pošljite najkasneje do 15. 7. 2017 elektronsko na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Navodila za izpolnjevanje so navedena na koncu zavihkov.
- excelov obrazec: izpolnite, dopolnite zavihke za drugo polovico leta (obdobje junij -december) in obrazec pošljite najkasneje do 15. 1. 2018 (kot je zgoraj navedeno).

Priporočamo vam, da sproti vnašate podatke o izvedenih programih celoletne vadbe, usposabljanja/izpopolnjevanja, športnih prireditev (sem sodijo tudi vse občasne vadbe; tečaji) in s tem tekoče izpolnjujete pogodbeno obveznost do občine.

Oddana poročila so pogoj za sofinanciranje v naslednjem letu!

Športni pozdrav!

Igor Draksler
direktor

 

 

Zavod za šport Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1123050

DŠ: SI73023558

T: (04) 515 70 70oks        logo zavod clanki        logo fundacija

Športna zveza Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1132849

DŠ: 53780779

T: (04) 515 70 71