O NAS

 

Občina Škofja Loka je ustanovila javni Zavod za šport za izvajanje nacionalnega in občinskega programa športa ter vzdrževanja športnih objektov na območju občine Škofja Loka.

"Loški šport ima neko izvirno privlačnost. Nekaj v tem športu je, pa naj si bo na ravni potreb vsakdanjega življenja ali vrhunske tekmovalnosti posameznikov in skupin. Ko primerjamo gibalno vzgojo v vrtcih, šolski šport, delo društev, množičnost in vrhunske dosežke s primerljivimi Občinami, republiškimi povprečji in celo s svetovno konkurenco, smo zadovoljni. To smo v knjigi, ki je pred nami, tudi zapisali. Ob tolikšnem ponosu pa smo dolžni izreči iskreno zahvalo vsem, ki so postavljali to izjemno stoletno športno stavbo, pa jih žal ni več med nami."
(Ivan Križnar)