Poročanje o izvedenih programih v letu 2024

KLUBOM IN DRUŠTVOM
Prejemnikom sredstev sofinanciranja Letnega programa športa v občini Škofja Loka ( v nadaljevanju LPŠ) v letu 2024

V pogodbi o sofinanciranju LPŠ v občini Škofja Loka  se vsak izvajalec LPŠ zavezuje, da bo redno dostavljal zahtevana poročila o izvršeni vadbi.
Da bo poročanje čim bolj enostavno in poenoteno, smo vam 16.4.2024 poslali obvestilo o odprtju novega MODULA- POROČILO ter RAČUNI:

 

POVEZAVA NA LPŠ

POROČILO

Ker se bliža čas za oddajo polletnih poročil, to je 15.7.2024 vas prosim, če se lahko držite roka oddaje poročila, program vam namreč omogoča SPROTNO vnašanje podatkov in je enostavnejše kot pa v prejšnjih letih.

Starih excel obrazcev ne izpolnjujete več!!!

RAČUNI

Poleg tega smo vam tudi 14.5.2024 poslali obvestilo o sprotnem vnašanju podatkov o porabi sredstev prejetih od LPŠ. Vaša sredstva nakazujemo do višine 70% odobrenih sredstev  LPŠ.

Ko boste v program vnesli  podatke o porabi vseh vaših odobrenih sredstev LPŠ, vam bomo tudi le te nakazali v celoti!

 

Želimo vam aktivno poletje in čim boljše priprave na novo sezono.

Športni pozdrav!

Nejc Rebec
direktor ZZŠ

By Domen Kosmač Dokumenti Zavoda Izbrano Novice