SRI web splet     pasica     zavod logo FB mali     kegljanje slika     PRIZNANJA

 

Katalog informacij javnega značaja
Zavoda za šport Škofja Loka

 
1. Osnovni podatki o katalogu:
Naziv organa: Zavod za šport Škofja Loka,
Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka
Odgovorna uradna oseba: Igor Draksler
Datum prve objave kataloga: 11. 12. 2008
Datum zadnje spremembe: 8. 4. 2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.zsport-skloka.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu
Zavoda za šport Škofja Loka
 


2. Splošni podatki o organizaciji organa:
2.a Organigram Zavoda za šport Škofja Loka:


organigram ZZS


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Pristojna oseba:                                                Igor Draksler, 04 515 70 70, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):
Državni predpisi:                                 Povezava
Predpisi lokalnih skupnosti:                       Povezava
Predpisi EU: Povezava

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Letni program športa
Osnutek pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Škofja Loka

2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:
Zakon o športu
Zakon o društvih

2.f Druge informacije javnega značaja:
Javni razpisi3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:
Dostop preko spletnih strani Zavoda za šport Škofja Loka:           www.zsport-skloka.si
Fizični dostop do posameznih sklopov informacij: Na sedežu zavoda za šport Škofja Loka v času uradnih ur
Dostop po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


 
 5. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja:
Statut Zavoda za šport Škofja Loka
 
 
 
 

Zavod za šport Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1123050

DŠ: SI73023558

T: (04) 515 70 70oks        logo zavod clanki        logo fundacija

Športna zveza Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1132849

DŠ: 53780779

T: (04) 515 70 71